Outstaffing (ontwikkelhulp op afstand) kende de afgelopen 12 jaar een spectaculaire groei van 159%. En de verwachting is dat dit de komende jaren met nog eens doorgroeit met 25 tot 30% door covid-19. Ondanks deze sterke groei, heeft het op afstand samenwerken met IT-professionals uit India nog altijd een negatief imago. Bedrijven vrezen dat ze uiteindelijk minder waar krijgen dan waarvoor ze voor betalen. Hetgeen is gebasserd op 5 mythes die nog altijd bestaan over het samenwerken Indiase IT-professionals:

 1. Culturele verschillen maken het moeilijk om elkaar te begrijpen
 2. De fysieke afstand maakt het moeilijk om goed samen te werken
 3. Taalverschillen maken het moeilijk om te communiceren
 4. Het kwaliteitsniveau dat een Indiase IT-professional kan leveren is minder dan we hier gewend zijn
 5. Een Indiase/remote IT ontwikkelaar of specialist is minder productief dan we hier gewend zijn

Na ruim 15 jaar met Indiase ontwikkelaars samengewerkt te hebben, zijn we echter tot de conclusie gekomen dat deze mythes achterhaald zijn. En hebben we ontdekt dat er een patroon is met betrekking tot zaken die de aandacht verdienen. Zolang je hier maar goed op anticipeert, dan kan elk bedrijf succesvol samenwerken met Indiase IT-professionals.

In deze blog bespreken we we de eerste mythe, die ervan uitgaat dat cultuurverschillen het moeilijk maken om Indiase IT-professionals te begrijpen. Eerst benoemen we de 10 meest belangrijke verschillen tussen de Westerse en de Indiase werkcultuur. Vervolgens vertellen we per item wat je vooral wel en niet moet doen als je samenwerkt met Indiase IT professionals en geven we verschillende praktische tips voor een effectieve interculturele communicatie met Indiase remote IT-professionals.

1. Toon respect voor hiërarchie en senioriteit

Wat merkbaar verschilt tussen de Indiase en Oost-Aziatische cultuur is het belang van hiërarchie. Hiërarchie heeft invloed op alles, van gedrag tot besluitvorming. Indiase bedrijven hebben een zeer hiërarchische structuur. Iedereen kijkt op naar de persoon op het volgende niveau om een beslissing te nemen. Naar onze westerse normen is dit een vrij ouderwets concept. Wij leven in een (zaken)wereld waar de CEO ernaar streeft om naast het personeel te werken en hen te ondersteunen, stimuleren en faciliteren.

Als managers in onze Westerse wereld hebben we vooral geleerd om open vragen te stellen en ieders ideeën en meningen mee te nemen. In India verwacht men echter dat de oudere en meer ervaren medewerkers de jongere en minder ervaren mensen vertellen wat ze moeten doen. Het is een werkcultuur waarin de baas het altijd het beste weet en hoe hoger je in een organisatie zit, hoe meer je meetelt.

Voor een effectieve interculturele communicatie met Indiase remote IT-professionals is het daarom belangrijk om de volgende sociale gebruiken over te nemen:

 • Wees je bewust van de hiërarchie en wees voorzichtig met generalisaties. Niet iedereen wordt gezien als zijn of haar gelijke
 • De rangorde is belangrijk. Spreek daarom de meest belangrijke persoon en/of degene met de meeste senioriteit altijd als eerste aan
 • Spreek oudere mensen aan met ‘Sir’ of ‘Madam’, ‘Mr’ of ‘Mrs’
 • Zorg ervoor dat het topmanagement of de hooggeplaatste leden alle belangrijke beslissingen nemen
 • Probeer proactief gedrag niet aan te moedigen of te stimuleren, want daarmee bereik je niets

2. Wees je bewust van de ‘Ja’-cultuur

Indiërs proberen mensen te behagen wanneer ze communiceren. Als gevolg daarvan hebben ze de neiging om te zeggen wat ze denken dat jou zal behagen. Zelfs als dat in strijd is met de waarheid. Bovendien is gezichtsverlies een serieuze no-go in de Indiase cultuur. Hetgeen betekent dat Indiërs in een lastige situatie soms geneigd zijn om ‘ja’ te zeggen ten einde hun gezicht te redden.

Voor een effectieve interculturele communicatie met Indiase remote IT-professionals is het daarom belangrijk om goed te luisteren naar wat ze echt zeggen en hoe ze dat zeggen:

 • Het is gemakkelijk om fysieke gebaren van ‘JA’ en ‘NEE’ te verwarren in de Indiase samenleving. Indiase mensen schudden of wiebelen vaak met hun hoofd, wat kan lijken op een ‘NEE’, maar eigenlijk ‘JA’ of ‘OK’ betekent. ‘NEE’ wordt uitgedrukt door een kort, zijwaarts gebaar van het hoofd met een ontlastende beweging van de hand
 • Alles anders dan “JA” zonder aarzeling is hoogstwaarschijnlijk een “NEE”
 • Geen antwoord, betekent meestal ‘NEE’. Stilte is niet hetzelfde als instemming
 • Uitstellen betekent meestal ‘NEE’. De persoon koopt tijd omdat hij zich niet op zijn gemak voelt om ‘nee’ te zeggen
 • “Ik zal het proberen”, of “Ik zal mijn best doen”. Betekent dat het hoogstwaarschijnlijk NIET gaat gebeuren
 • “Laat me eens kijken wat ik kan doen om dat te laten gebeuren.” Betekent dat het hoogstwaarschijnlijk NIET gaat gebeuren
 • “Ik begrijp het.” Betekent precies dat. De persoon begrijpt het maar heeft zich tot niets verplicht

Daarbij geldt dat er in de Indiase cultuur geen echte vertaling is voor “alstublieft” en “dank u wel”. Dus verwacht niet dat je dit vaak gaat horen van een Indiase IT professional. Het betekent niet dat men je onbeleefd behandelt; het is gewoon geen sociale gewoonte. In plaats daarvan zullen Indiërs knikken met hun hoofd, of glimlachen.

3. Indiërs blijven graag trouw aan wat hen is opgedragen

Indiërs hebben bij sommige buitenlanders de reputatie dat ze hun rol te letterlijk nemen of geen initiatief tonen wanneer dat wenselijk of nodig is. Het is een stereotype dat gebaseerd is op een intercultureel misverstand. In India is iets doen wat buiten je rol, taak of projectomschrijving valt, niet je werk doen – het is juist het tegenovergestelde. Als Indiërs geen initiatief tonen, is dat alleen maar omdat ze het beleid volgen.

Om als zodanig een een effectieve interculturele communicatie met Indiase remote IT-professionals te borgen is het daarom belangrijk dat je:

 • De regels van de bureaucratie goed volgt en alles correct invult
 • Al je wensen zo expliciet mogelijk kenbaar maakt en je zo min mogelijk aan het toeval overlaat

4. Relaties zijn belangrijk

Indiërs hebben de behoefte en de neiging om heel snel een hechte band op te bouwen met de mensen met wie ze werken. Kijk daarom niet raar op, als men je tijdens jullie eerste ontmoeting vraagt naar kwalificaties, kinderen en/of verdiensten. Dat is normaal in India. Indiërs willen degenen met wie ze samenwerken gewoon goed leren kennen en aardig vinden.

Als je samenwerkt met Indiase IT-professionals, zorg er daarom voor dat je voldoende tijd investeert in het opbouwen van relaties:

 • Persoonlijke ontmoetingen en telefoongesprekken zijn van meer waarde dan e-mails
 • Small talk is belangrijk
 • Las pauzes in tijdens vergaderingen, zodat je sociaal kun zijn en persoonlijke/informele gesprekken kunt voeren

5. Organiseer de (online) vergaderingen goed

Volgens de Indiase cultuur is een vergaderingen niet de plaats of het moment om een open en eerlijke discussie te voeren. Dat komt omdat dit mogelijk een conflict kan veroorzaken. En een conflict weer kan leiden tot gezichtsverlies. Volgens de Indiase cultuur zijn vergaderingen bovenal bedoeld om ideeën en pratische informatie uit te wisselen. Daarbij is het gebruikelijk om vooraf nauwkeurige agenda’s op te stellen en die tijdens de vergadering zelf strikt te bewaken. 

Als je een (online) vergadering organiseert, zorg er dan voor dat je de volgende sociale gewoonten respecteert en gebruiken toepast:

 • Plan de vergaderingen lang van tevoren in met een minimum van 24 uur, zodat iedereen zich goed kan voorbereiden
 • Zorg ervoor dat je bij het verspreiden van de agenda een lijst van de deelnemers toevoegt, evenals belangrijke informatie over de vergaderlocatie en de benodigde apparatuur.
 • Wees duidelijk over het doel van en de verwachtingen die je hebt ten aanzien van de vergadering, zodra je deze voor het eerst aankondigt
 • Stel een goede (nauwkeurige) vergaderagenda op, zodat elk punt efficiënt kan worden behandeld tijdens de vergadering
 • Als je lastige onderwerpen moet bespreken, doe dit dan van tevoren en voordat de vergadering plaatsvindt
 • De meest geschikte tijd voor het voeren van de vergadering in India is ongeveer 11 uur ’s ochtends (onze tijd)
 • Stuur voordat de vergadering plaatvindt, nog een extra bevestiging naar alle deelnemers dat de vergadering doorgaat. Het komt in India namelijk vaak voor dat vergaderingen op het laatste moment worden afgezegd
 • Zorg ervoor dat je op tijd in de vergadering aanwezig bent, want de meeste Indiërs zijn in deze wel gesteld op stiptheid
 • Zoals ook al eerder vermeld, zorg ervoor dat het topmanagement of hooggeplaatste leden alle belangrijke beslissingen nemen

6. Hou je aan de Indiase ‘rekbare tijd’ (Stretchable Time)

Indiërs zijn niet zo tijdgevoelig als in sommige andere culturen. Voor een Indiër is het moeilijk te begrijpen waarom wij westerlingen zo strict vasthouden aan onze agenda’s. In de overtuiging dat we alles zo nauwgezet kunnen voorspellen en we van te voren kunnen garanderen hoe zaken zich zullen ontwikkelen. In de Indiase realiteit is tijd een flexibel concept. Dingen gebeuren wanneer ze moeten gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje en er kan van alles gebeuren. Indiërs gaan ervan uit dat er zich altijd een geschikt moment zal aandienen om iets voor elkaar te krijgen. Is het niet in dit leven, dan zeker in het volgende! In de Indiase geest, betekent ‘afspraken maken’ dan ook ‘min of meer’. Wachten en vertraging zijn normaal en gemaakte plannen dienen als indicatief beschouwd te worden, in plaats van als definitief.

Ten einde een effectieve interculturele communicatie met Indiase remote IT-professionals te borgen, is het dan ook belangrijk om wat de ’tijd en planning’ betreft, een holistisch perspectief te hanteren. En om concrete werkzaamheden van dag tot dag te managen.

7. Indiërs vermijden graag conflicten

Indiërs doen er alles aan om conflicten te vermijden, zelfs privé. Als gevolg daarvan kan hun communicatiestijl heel indirect zijn en is het belangrijk dat luisteraars tussen de regels door lezen. Sommigen van ons westerlingen vertrouwen te veel op wat er gezegd wordt en missen daardoor aanwijzingen wanneer Indiërs proberen negatieve meningen te geven of gevoelige informatie te delen. Bij het samenwerken met Indiase IT-professionals is het daarom belangrijk om heel goed te kijken en te luisteren naar wat ze echt zeggen en hoe ze dat zeggen.

Als je toch besluit de confrontatie aan te gaan, is dit wat het beste werkt:

 • Ten eerste, zorg ervoor dat je je emoties onder controle houdt
 • Zorg ervoor dat je je Indiase collega op een kalme en zelfverzekerde manier benadert. Verzeker hem dat je de confrontatie aangaat met het probleem, niet met de persoon
 • Probeer hem op te peppen door aan te geven hoe opgelucht jij en jullie je zullen voelen als het probleem is opgelost

8. Denk aan het gebruik van handen en voeten

Hoewel wij westerlingen gewend zijn om in het dagelijks leven beide handen te gebruiken, is het goeed om je te beseffen dat men in India elke hand voor verschillende activiteiten gebruikt. In de Indiase cultuur wordt de linkerhand als onrein beschouwd. Deze hand wordt gebruikt bij het toiletbezoek, voor het schoonmaken van de voeten en andere “vuile” activiteiten. Een andere niet-westerse gewoonte is dat wijzen met je vingers als onbeleefd wordt beschouwd. De meeste Indiërs gebruiken hun vingers alleen om naar dieren of inferieure klassen te wijzen. Gebruik in plaats daarvan een hoofdknikkende beweging of je hele hand als je naar een persoon wijst.

Voeten zijn een ander lichaamsdeel dat een belangrijke betekenis heeft in India. Indiërs beschouwen zowel voeten als schoenen als het laagste en vuilste deel van het lichaam. Daarom is het gebruikelijk om je schoenen uit te trekken, voordat je iemands huis of een tempel of moskee binnengaat.

Voor een effectieve interculturele communicatie met Indiase remote IT-professionals is het derhalve belangrijk om rekening te houden met de volgende Indiase gewoonten waarbij je je handen en voeten gebruikt:

 • Eet en interacteer altijd met uw rechter (“schone”) hand
 • Handen schudden is niet de begroetingsgewoonte in India. Uitzonderingen zijn dat Indiase vrouwen Westerse vrouwen wel de hand schudden, maar dat ze zich waarschijnlijk ongemakkelijk voelen bij het schudden van de hand van een Westerse man
 • Omhels of raak vrouwen op het werk niet aan, want dan kunnen ze zich ongemakkelijk voelen
 • Veel Indiase mensen, vooral Hindoes, drukken gewoonlijk hun handpalmen tegen elkaar (“biddende stijl”) voor hun borst en buigen
 • Je kunt het beste op een armlengte of meer afstand gaan staan van de persoon met wie je spreekt, aangezien de Indiase bevolking waarde hecht aan hun persoonlijke ruimte

9. Volg de dresscode

Over het algemeen begrijpt de Indiase bevolking niet goed waarom een rijke Westerse reiziger rondreist in minimale kledij. Dus als je goed gekleed en verzorgd blijft, maak je een goede indruk op de plaatselijke bevolking. Tenzij je in een resort verblijft waar alleen Westerse toeristen verblijven, is het not done om in korte broek en hemdje rond te lopen. Om een goede indruk te maken en respectvol over te komen, doe je er als man goed aan om een lange broek te dragen. Ook vrouwen moeten het dragen van korte broeken, te kleine T-shirts en andere aanstootgevende westerse kleding vermijden. In het openbaar bedek je in elk geval je schouders, je knieën en als vrouw ook je decolleté. Kies het liefst voor een lang, wijd vallend shirt, zodat de vrouwelijke vormen niet te veel op de voorgrond aanwezig zijn. 

10. Respecteer de Indiase richtlijnen voor gastvrijheid

Gastvrijheid is een essentieel onderdeel van de Indiase cultuur. Dus als Indiase mensen je in hun huis te verwelkomen, is het belangrijk voor hen om jou op zijn minst een verfrissing aan te bieden. Als je wordt uitgenodigd voor een privé-evenement bij iemand thuis, is het echter beleefd om later dan gepland aan te komen en kort na het diner te vertrekken. Het bespreken van onderwerpen zoals het kastensysteem, gearrangeerde huwelijken, religieuze conflicten kan soms taboe zijn. Dus doe dit met zorgvuldige overweging. Sommige vragen die Indiase mensen aan jou stellen lijken misschien opdringerig, maar zijn volgens de Indiase cultuur heel gewoon en beleefde conversaties.

Tot slot

Het Indiase gezegde “Om een applaus te maken, zijn twee handen nodig” komt helemaal tot zijn recht wanneer de westerse en de Indiase cultuur elkaar ontmoeten. Door het kastenstelsel, religieuze gewoonten en andere factoren kunnen Indiase gebruiken en gewoonten vanuit ons Westerse perspectief wellicht vreemd en verwarrend overkomen. In dat geval is het echter belangrijk om de Indiase waarden en samenleving te leren begrijpen. Niet alleen om goed te gedijen in de samenwerking met jouw remote IT-er(s), maar ook om te voorkomen dat je per ongeluk iemand beledigt en zelfs om nieuwe vriendschappen te sluiten. Het succesvol samenwerken met een Indiase remote IT-specialist of ontwikkelaar is geen hogere wiskunde. Het vergt alleen wat extra aandacht om hun cultuur, overtuigingen en gewoonten te begrijpen. En wat kleine aanpassingen in de uiteindelijke omgang.

MEER INFORMATIE

Vandaag de dag is het (snel) opschalen en/of het verlagen van de IT kosten een enorme uitdaging. Lokaal IT talent is schaars, en de concurrentie om hen te onboarden is intens. In opkomende economieën zoals India is het tegenovergestelde aan de hand. Een steeds betere onderwijssector produceert daar meer IT-talenten, dan het aantal banen dat door een nog immer groeiende economie wordt gecreëerd. Terwijl de lokale concurrentie hun salarissen uiterst concurrerend houdt. Daarnaast zorgen de power valuta zoals de USD en de euro voor extra koopkracht, waardoor Westerse landen -zoals het onze- de beste IT-talenten kunnen aantrekken die in India beschikbaar zijn, voor slechts een derde van het budget dat we hier in Nederland gewend zijn.

Met onze outstaffing service stellen we je als ondernemer of IT-manager in staat om binnen een kort tijdsbestek de capaciteit van uw IT-afdeling op te schalen; op de meest kostenefficiënte manier en voor zo lang als nodig. Hetzij met de ontbrekende en gewenste remote IT expert(s) en/of ontwikkelaar(s), of met het opzetten van een eigen low-cost ontwikkelteam.

Bel ons op +31 853 012 993, of bezoek onze website om meer te weten te komen over de mogelijkheden die onze outstaffing service biedt.

Sharing is caring!