ONDERNEMERSVERTROUWEN ONVERMINDERD NEGATIEF IN DERDE KWARTAAL

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het derde kwartaal van 2023 uit op -8,3 en is daarmee nagenoeg hetzelfde als drie maanden eerder. En sinds januari van 2022 nog steeds negatief. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Als aanleiding voor deze economische onzekerheid is een vijftal oorzaken aan te wijzen:

  • Spin-off van de wereldwijde COVID-19-pandemie heeft een enorme impact gehad op de wereldeconomie. Lockdowns, reisbeperkingen en verstoringen in toeleveringsketens hebben geleid tot economische neergang en onzekerheid. Hoewel vaccinatiecampagnes en maatregelen om de verspreiding van het virus te beheersen enige verlichting hebben gebracht, blijven er zorgen over nieuwe varianten en de langetermijneffecten op sectoren zoals toerisme en horeca.
  • Handelsspanningen De handelsconflicten tussen grote economische machten, zoals de Verenigde Staten en China, hebben de internationale handelsomgeving onzeker gemaakt. Tarieven en handelsbeperkingen kunnen de groei van de wereldeconomie belemmeren en bedrijven dwingen om hun strategieën aan te passen.
  • Monetaire beleidsmaatregelen Centrale banken hebben agressieve monetaire beleidsmaatregelen genomen om de economische impact van de pandemie te verzachten, waaronder het verlagen van de rentetarieven en het opkopen van activa. Dit heeft geleid tot zorgen over inflatie en financiële marktvolatiliteit. Het beëindigen van deze beleidsmaatregelen kan ook onzekerheid met zich meebrengen.
  • Arbeidsmarktvolatiliteit De arbeidsmarkt is sterk beïnvloed door de pandemie. Veel mensen hebben hun baan verloren, en er zijn veranderingen opgetreden in de manier waarop we werken, met meer nadruk op telewerken. Dit heeft geleid tot onzekerheid over de stabiliteit van banen en de vraag naar bepaalde vaardigheden.
  • Milieurisico’s en klimaatverandering Klimaatverandering en de toenemende aandacht voor milieuproblemen hebben invloed op diverse sectoren, zoals de energiesector, de landbouw en de financiële markten. Beleggers en bedrijven moeten rekening houden met de risico’s en kosten die verband houden met klimaatverandering, wat de economische vooruitzichten onzeker maakt.

Voor online ondernemers momenteel van belang om zich bewust te zijn van deze onzekerheden en je snel en adequaat aan te passen aan veranderende omstandigheden en veerkrachtiger te zijn. Maar hoe doe je dat als je juist voornemens bent om flink te investeren in de ontwikkeling van een nieuw online platform, website, app of een IOT-oplossing?

 

Desondanks plannen voor online ondernemen? Zie hier hoe je je ontwikkelkosten met 40 to 60% verlaagt

Tegenwoordig vormt het beheersen van de personeels- en ontwikkelkosten een enorme uitdaging voor online ondernemers in Nederland:
  • Lokaal freelance IT-talent is schaars en de concurrentie om een goede nieuwe ontwikkelaar aan te nemen is intens
  • Daarbij zorgen inflatie en de sterke vraag naar goede en ervaren ZZP-ers voor stijgende uurlonen die zij hanteren.
In opkomende economieën zoals India is het tegenovergestelde aan de hand. Een steeds beter wordende onderwijssector produceert daar ieder jaar nog altijd meer IT-talenten dan het aantal banen dat wordt gecreëerd. Het zorgt voor een scherpe onderlinge concurrentie en dat de salarissen van deze IT talenten zeer beheersbaar blijven. En als zodanig, dat wij in Nederland de hulp van de meest ervaren Indiase ontwikkelaars kunnen aantrekken, voor tarieven die ondenkbaar zijn volgens onze Westerse standaarden. En dat we zelfs meerdere ontwikkelaars kunnen inhuren voor dezelfde prijs die je hier in Nederland voor één ontwikkelaar betaald.

Kostenbesparingen die binnen een kort tijdsbestek snel kunnen oplopen tot omvangrijke bedragen, zoals blijkt uit de volgende twee praktijkvoorbeelden:

Voorbeeld 1:

In het onderstaande voorbeeld zie je een kostencalculatie van ongeveer 1 jaar geleden die we voor 1 van onze opdrachtgevers hebben gemaakt voor de inhuur van 5 Nederlandse Freelancers voor een periode van 6 maanden:

# Developers Niveau Uurtarief Maandelijkse kosten
2 Junior  €      65,00  €         22.620
1 Medior  €      80,00  €         13.920
1 Senior  €    110,00  €         19.140
1 Tester  €      75,00  €         13.050
Totaal per maand  €         68.730
Totale projectprijs  €       412.380

 

Voorbeeld 2:

In het volgende voorbeeld zie je een kostencalculatie die we het afgelopen jaar hebben uitgewerkt voor een nieuwe Start-up en die is gebaseerd op de inzet van 5 Indiase Remote ontwikkelaars voor 6 maanden:

# Developers Niveau Uurtarief Maandelijkse kosten
2 Junior  €       17,50  €                  6.090
1 Medior  €       25,00  €                  4.350
1 Senior  €       35,00  €                  6.090
1 Tester  €       25,00  €                  4.350
Totaal per maand  €                25.013
Totale projectprijs  €              150.075

Zoals je ziet is het dus ook in deze onzekere economische tijden goed mogelijk om te blijven ondernemen en op het zelfde moment veerkrachtig te blijven. Alleen al door te werken met een mix van Nederlandse en Indiase ontwikkelaars konden we deze Start-up helpen om tweederde van hun ontwikkelbudget te besparen en een duizelingwekkend bedrag van €260,000 in slechts 6 maanden tijd!

Nieuwe online oplossing ontwikkelen? Zie hier hoe je de helft van je ontwikkelbudget bespaart

Meer informatie

Ook plannen en/of voornemens om een nieuwe online oplossing te ontwikkelen tijdens deze economisch onzekere tijden? Zoals een nieuwe website, online platform, mobiele app of IOT oplossing? Bel of mail ons, of bezoek onze website voor meer informatie en voorbeelden van andere Nederlandse organisaties die hier gebruik van maken.  

Sharing is caring!