De onvoorziene COVID-19-situatie en de daaropvolgende verslechterende economische omstandigheden (kostenstijgingen en inflatie) hebben veel individuele bedrijven en zelfs hele bedrijfstakken opgeschrikt. Zodra de eerste schok van het massale faillissement van bedrijven is weggeëbd, moeten de bedrijven die het hebben overleefd zich nu richten op het aanpassien aan de nieuwe realiteit. Een realiteit waarin een in rap tempo toenemende digitalisering een integraal onderdeel is van de bedrijfsstrategie. En waarin steeds meer mensen thuiswerken en er meer en meer op afstand wordt samengewerkt. Met minimale persoonlijke interacties en verminderde budgetten. Terwijl de levering van goederen en diensten niet in het gedrang mag komen.

In deze blog zetten we uiteen hoe outstaffing -en het (tijdelijke) inhuren van Indiase software ontwikkelaars- bedrijven kan helpen om zich snel en adequaat aan te passen aan deze nieuwe realiteit.

Het inhuren van Indiase Software leveranciers is namelijk een geweldig effectieve manier om je personeelskosten structureel met 30 tot 40% te verlagen. Of, om ruim de helft van het budget te besparen dat je hebt begroot voor het ontwikkelen van je nieuwe webapplicatie. Tenminste, als je over de juiste contacten en ervaring beschikt, of een IT partner hebt die dat heeft. Want ook al biedt outstaffing een geweldige kans om als organisatie meer te bereiken met minder middelen. Er kleven ook nog wel een aantal serieuze gevaren en uitdagingen aan vast.

Onderstaand een beknopt overzicht van de voordelen van het inhuren van een Indiase software ontwikkelaar. En een opsomming van de gevaren die hierbij op de loer liggen.

 

De 5 grote voordelen van Outstaffing en het (tijdelijk) inhuren van Indiase software ontwikkelaars

 

1. Direct toegang tot een zeer grote pool van de meest getalenteerde en ervaren ontwikkelaars en de meest actuele kennis  

Eén van de belangrijkste voordelen van outstaffing is toch wel dat het je als organisatie direct toegang geeft tot een enorme hoeveelheid aan beschikbare professionele ontwikkelaars. En daarmee tot een specifieke expertise en/of (nieuwe) kennis die je op dat moment zelf niet in huis hebt. Om deze reden kan outstaffing zelfs leiden tot innovaties waar jij en je team nog niet eerder aan hebben gedacht.

 

2. Lagere tarieven

In Nederland vormt het snel en/of tijdelijk opschalen van je IT team en het in toom houden van de personeelskosten een enorme uitdaging voor vrijwel elke organisatie. Dit wordt veroorzaakt door een tweetal hoofdredenen:
  • Lokaal IT-talent schaars en de concurrentie om een nieuwe of extra ontwikkelaar aan te nemen is intens
  • De stijgende uurlonen van zelfstandige ontwikkelaars (ZZP-ers) zorgen ervoor ervoor dat de ontwikkelkosten voor een nieuwe webapplicatie al vrij snel de pan uit rijzen.
In de opkomende economieën -zoals in India- is het tegenovergestelde aan de hand:
  • Een steeds beter wordende onderwijssector produceert daar elk jaar meer IT-talenten dan het aantal banen dat wordt gecreëerd.
  • Daarbij zorgt de onderlinge concurrentie ervoor dat de salarissen van deze IT talenten zeer betaalbaar blijven.

Het zorgt ervoor dat de kosten voor het inhuren van een Indiase software ontwikkelaar maximaal uitkomen maximaal €35,00 per uur. En dat je als Nederlandse organisatie op hetzelfde moment meerdere ontwikkelaars kunt inhuren voor hetzelfde budget. Of dat je in een kort tijdsbestek enorm veel kosten kunt besparen op de inhuur van één of meerdere ontwikkelaars. En uiteindelijk, dat je dus met minder middelen meer kunt bereiken.

 

 3. Volledige flexibiliteit bij het op- en afschalen van je IT team

Door als ondernemer één of meerdere ontwikkelaars (tijdelijk) in te huren in plaats van in vaste dienst te nemen, blijf je volledig flexibel als het gaat om het op- en afschalen van jouw team. Als je extra ontwikkelaars kunt gebruiken, dan vraag je die dezelfde dag nog aan en voeg je die uiterlijk een maand later toe aan je team. En, als het tij vervolgens even niet meezit, of je geen werk voor hen hebt, dan gewoon de inhuur stopzetten. Geen ontslagvergoeding of afkoopsom, geen potentiële rechtzaken, niet blijven zitten met een compleet ingerichte werkplek. Gewoon de samenwerking stopzetten.

 

4. Tijds- en kostenbesparing

Het vinden van de extra software ontwikkelaar met de gewenste vaardigheden en ervaring kan aardig wat tijd kosten. Soms zelfs wel maanden. Laat staan, dat als je hem of haar eenmaal gevonden hebt, het aantrekken en huisvesten van deze nieuwe medewerker ook nog om een investering vraagt in termen van tijd en geld. Bijvoorbeeld voor het optuigen van een extra werkplek, het organiseren en doorlopen van een inwerkperiode, eventuele bijscholing en personeelsvoorzieningen zoals vakantiedagen, pensioenbijdrage, bonussen en ziekte. Door een ontwikkelaar in te huren ontzie je jezelf van al deze inspanningen en bespaar je als zodanig waardevolle tijd en kosten die je hieraan kwijt zou zijn. Gewoon een kwestie van de ingehuurde ontwikkelaar briefen en aan de slag!

 

5. Risico minimalisatie

Tot slot, zorgt outstaffing voor een belangrijke risico minimalisatie. Het grote voordeeel van het inhuren van een software ontwikkelaar is dat je er niet voor langere tijd aan vast zit. Als de ontwikkelaar die je inhuurt toch niet over de juiste kennis en vaardigheden blijkt te beschikken of niet bevalt als persoon, dan zeg je de samenwerking dezelfde dag nog op. Als je iemand net in vaste dienst hebt genomen dan zal dit minder makkelijk gaan. En mogelijk zelfs kunnen leiden tot een tijdrovend en duur arbeidsconflict.

 

Conclusie

Outstaffing is een prima antwoord op de uitdagingen waar ondernemers vandaag de dag mee worden geconfronteerd. In de eerste plaats geeft het hen direct toegang tot een enorme pool van de meest getalenteerde en ervaren software ontwikkelaars, en de meest actuele kennis. In de tweede plaats stelt het je in staat om in een kort tijdsbestek veel budget te besparen, zonder dat de productiviteit hieronder te lijden heeft. In de derde plaats komt het je flexibiliteit ten goede: Als het meezit en je sneller wilt of moet dan schaal je op en huur je extra ontwikkelaars. Terwijl, als het (even) tegenzit, je snel en makkelijk kunt afschalen. In de vierde plaats helpt het om waardevolle tijd en energie te besparen die je anders kwijt zou zijn aan het zoeken naar de gewenste versterking. En tot slot helpt om de risico’s te minimaliseren die het aantrekken van nieuw personeel met zich meebrengt: Als de ontwikkelaar die je inhuurt toch niet over de gewenste kennis en ervaring beschikt, of niet de persoon blijkt te zijn die je dacht dat hij of zij was, dan beëindig je gewoon direct de samenwerking met deze ontwikkelaar. Zonder dat dit leidt tot een potentieel arbeidsconflict.

 

Meer informatie

Als je de hierboven genoemde uitdagingen herkent als ondernemer. En je ook overweegt om (tijdelijk) van 1 of meerdere Indiase software ontwikkelaars in te huren. Hetzij om je personeels- of ontwikkelkosten structureel met 30 tot 40% te verlagen. Of om 3 tot 4 keer zoveel uit hetzelfde ontwikkelbudget te halen. dan is WeSquare de IT partner bij uitstek om dit te realiseren.

De toegevoegde waarde die wij je kunnen bieden is dat:

  • We meer dan 15 jaar ervaring hebben in outstaffing en hierdoor experts zijn geworden in het van een afstand samenwerken met Indiase software ontwikkelaars
  • We een eigen kantoor en ontwikkelteam in India hebben, waardoor we de gewenste ontwikkelaars al direct kunnen leveren, of lokaal te werk kunnen gaan bij het recruiten en huisvesten van de gewenste ontwikkelaars
  • Onze senior ontwikkelaars je vanuit Nederland alle ondersteuning geven die je nodig hebt om de samenwerking met Indiase IT professionals een succes te maken
  • Wij uitstekende continuïteit kunnen bieden doordat elke ontwikkelaar een geweldige werkplek en vast contract bij ons krijgt.

Bel ons op +31 853 012 993 om de volgende stap te zetten, of bezoek onze website voor meer informatie. Of klik hier voor een overzicht van onze andere blogs.

 

 

Sharing is caring!